Qatar

Baariz Technology Solutions, Level 15, Commercial Bank Plaza, P.O.Box 27111 Doha, Qatar

 

 

 

India

Baariz Technology Solutions Pvt. Ltd. Level 7, Maximus Towers Buildings, 2A Mindspace Complex, Hi-Tech City, Hyderabad

 

 

 

+974 4452 7963

 

 

 

 

+91 040 40339620

+91 040 40339898

 

 

 

Emil : info@baariz.com.qa

Web : www.baariz.com.qa

GET IN TOUCHLocation Map: Qatar

Location Map: Hyderabad